Poland

Poland and Luxembourg maintain close business relationships with billions of euros being exchanged in reciprocal investments by both countries every year. These business relations, which already exist at various levels of the industry are enhanced by direct flights between Warsaw and Luxembourg City and multiple bilateral cooperation agreements signed at government level .


Arendt, Luxembourg’s largest independent law firm, has been involved in these exchanges from the beginning, providing legal support to Polish clients active in the Luxembourg and international markets. We are proud to have been chosen by multiple Polish and Luxembourg clients in a wide range of operations and transactions in various fields of law such as corporate, banking, fund formation, private wealth, tax, litigation and capital markets. The Arendt teams include more than 20 Polish-speaking lawyers and employees across all legal and advisory areas of expertise of the Arendt group. Valuable links have also been established between Arendt and the Polish-speaking community in Luxembourg (Arendt being a corporate member of the Luxembourg-Poland Chamber of Commerce) as well as Luxembourg businesses in Poland.


If you require more information or if you have any queries, do not hesitate to contact our Polish team at poland@arendt.com

 

Polska

Polska i Luksemburg utrzymują silne więzi gospodarcze, a miliardy euro wymieniane są każdego roku przez oba kraje w ramach wzajemnych inwestycji. Te relacje biznesowe, które już teraz istnieją w różnorodnych branżach, są wzmacniane przez bezpośrednie loty między Warszawą a Luksemburgiem oraz liczne dwustronne umowy o współpracy podpisane na szczeblu rządowym.


Arendt, największa niezależna kancelaria prawna w Luksemburgu, zawsze chętnie przyczyniała się do takiej wymiany i od samego początku zapewniała wsparcie prawne polskim klientom działającym na rynku luksemburskim i międzynarodowym. Jesteśmy dumni z faktu, że wielu polskich i luksemburskich klientów wybrało Arendt w szerokim zakresie operacji i transakcji z różnych dziedzin prawa, takich jak prawo spółek, bankowość, tworzenie funduszy inwestycyjnych, majątek prywatny, podatki, spory sądowe i rynki kapitałowe. W skład zespołów Arendt wchodzi ponad 20 polskojęzycznych prawników i pracowników we wszystkich dziedzinach prawa i doradztwa oraz obszarach specjalizacji grupy Arendt. Arendt nawiązał również cenne kontakty z polskojęzyczną społecznością w Luksemburgu (Arendt jest członkiem korporacyjnym Polsko-Luksemburskiej Izby Handlowej) oraz luksemburskimi firmami w Polsce.


Skontaktuj się z naszym polskojęzycznym zespołem, aby uzyskać więcej informacji lub zadać pytanie: poland@arendt.com

Want to reach our headquarter?

Arendt House

41A, Avenue JF Kennedy L-2082 Luxembourg

T (352) 40 78 78 1

F (352) 40 78 04